Dołącz do akcji na Facebooku

poniedziałek, 29 października 2012

Byłem na koncercie "Otwórzmy serca dla Marcinka"

Chór Voice of Glory

Magda Steczkowska
 
Marcinek wylosował mój bilet z numer 0004 i dostałem nagrodę :)


Ja też pomagałem przy losowaniu. Wyciągnąłem bilet mojej koleżanki Mai :)

Zabawa była przednia.
Trzymaj się Marcinku. Do zobaczenia
czwartek, 18 października 2012

101 tys. złotych z 1 % podatku !!!! Dziękujemy!!W tym tygodniu Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową "przekazała nam informację, że kwota 101 tysięcy złotych  wpłynęła na subkonto Kubusia. Środki te pochodzą z wpływu 1 %  podatku za 2011 rok!!! Jak się okazało-wg informacji Pani z Fundacji , Kuba jako jedyny uzbierał tak ogromną kwotę.

Chcieliśmy ogromnie Wszystkim podziękować za pamięć o nas przy rozliczeniach podatkowych. Dzięki tym pieniążkom możemy zapłacić klinice w Greifswaldzie brakującą ratę za terapię przeciwciałami (czyli 10 tysięcy euro) i dodatkowo uda nam się być może jeszcze zapłacić za kilka badań kontrolnych. Pierwsze badania czekają na Kubę już w listopadzie. To ważne, aby badania kontrolne robić w klinice, w której mieliśmy terapię, dzięki czemu lekarze mogą m. in. kontrolować poziom przeciwciał u Kuby.Takie badania będziemy jeszcze odbywać co 3 miesiące przez 2 lata, a później co pół roku.

Dziękujemy w imieniu Kuby

101,000 pln from 1% tax !!!! Thank You !!  

This week The Foundation "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową " send us info. that 101,000 pln have been transfered onto KUBA'S account. This amount is from the 1% deductable as of 2011 tax returns. As it turns out, KUBA is the only one who has raised such a large sum.

We want to thank everyone from the depts of our hearts because of your tax return applications. Because of this donation we are able to pay the clinic in Greifswald, Germany the unpaid amount for the anti-body therapy (that is the 10,000 euros) and additionally maybe pay for the other preventive examinations due. KUBA'S first examinations are due in November. It is important that the preventive exams be made at the German clinic where the therapy took place. The doctors can, among others, monitor the level of the anti-bodies in KUBA. Such tests take place every three months for two years and later every half year.

We thank You in  KUBA'S name and purpose.    

piątek, 5 października 2012

Rękodzieła dla Marcinka

 Na pewno wszyscy pamiętacie "Aukcję rękodzieła dla Kuby". Pozostała po niej pewna część rękodzieł. Ponieważ twórcy przekazali swoje dzieła na określony cel realizujemy dalej ich zamierzenia. Przekazaliśmy je rodzicom Marcinka Sporka chorego dokładnie na tą samą chorobę co Kuba.Więcej o Marcinku możecie przeczytać na jego blogu www.MARCIN-SPOREK.blogspot.com
Chcieliśmy jeszcze raz podziękować rękodzielnikom za pomoc i jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby Wasze Wielkie Serca i Wasze Sprawne Ręce zaangażowały się ponownie i dołączyły do nowej akcji
"Rękodzieła dla Marcinka". Osoby, które są zainteresowane czy to przekazaniem rękodzieł czy ich zakupem, proszone są o dołączenie do wydarzenia na Facebooku "Rękodzieła dla Marcinka".
http://www.facebook.com/events/494493233901674/?ref=ts&fref=ts
Przy tym wydarzeniu zbierzemy społeczność, która w bardzo przyjemnej formie będzie pomagać Marcinkowi. Proszę wszystkich o nagłośnienie tej akcji.

Rękodzielnicy proszeni są o kontakt z Sylwią Pająk vel Owca
sylwiapajakowca@gmail.com


Wszystkie rękodzieła będą wystawiane na koncie Tomasza Sporka (taty Marcinka).
Tu można zobaczyć i śledzić aktualne aukcje.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=2339756

Przelewy będą robione na subkonto Marcinka w Stowarzyszeniu Limanowskiej Akcji Charytatywnej.

Pamiętajcie, że dobro powraca. Przy okazji akcji dla mojego syna Kuby dostałem z kilku źródeł potwierdzenie tego zdania.

Tata Kuby